Η EuroUsc Italia σε συνεργασία με την 3Δ ΑΕ

 

διοργανώνει

 

BNUC-S μαθήματα στη Θεσσαλονίκη

 

 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3Δ ΑΕ

Address .                             Contact Details

2 Skiathou Street,                Phone: 2310 413 545

546 46 Thessaloniki,            Fax: +30 2310 413 405

Greece                                 Email: info@3dsa.gr